IP-

 RVi-IPC23-PRORVi-IPC52Z30-PRO  RVi-IPC62Z30-PRO  . :

 

  •           ;
  •           , ;
  •           ;
  •          ;
  •           .

 

IP-                       RVi-IPC23-PRO ABF ( ).

IP-  RVi-IPC52Z12  RVi-IPC62Z12   19201080 (1080p)   25 /,  1280x720 (720)   50 /, .

IP- RVi-IPC62Z30-PRO  - 150 ,  RVi-IPC62Z12 - 100 .

 

IP- RVi-IPC62Z12  - , -, (- IP- ).

 

RVi-IPC12

FullHD, 25 /; : 3.6 ; LED- 10

RVi-IPC32MS

FullHD, 25 /; : 2.8

RVi-IPC33V

3, 20 /; FullHD, 25 /; : 2.8 ; - 20

RVi-IPC23-PRO

3, 25 /; FullHD, 25 /; ( CS); ;  ABF

RVi-IPC52Z12

FullHD, 25 /; HD, 50 /; : 5.1-61.2 ; : PoE (IEEE802.3at) / AC 24

RVi-IPC62Z12

FullHD, 25 /; HD, 50 /; : 5.1-61.2 ; - 100 ; : PoE (IEEE802.3at) / AC 24

RVi-IPC52Z30-PRO

FullHD, 25 /; : 4.3-129 ; , : P

RVi-IPC62Z30-PRO

FullHD, 25 /; : 4.3-129 ; - 150 ;

IP-

IP- RVi-IPN16/2-8P, RVi-IPN16/2-PRO  RVi-IPN16/4-PRO  16 IP- 5 10 / , 1920x1080 25 / .

 

IP- RVi-IPN16/2-8P 8 IP- PoE-. , Plug&Play , IP- IP-.


RVi-IPN16/2-PRO NEW

5 , 10 / ;  FullHD, 25 / ; 2 HDD  4

RVi-IPN16/2-8P

5 , 10 / ;  FullHD, 25 / ; PoE- 8 ; 2 HDD  4 ;

RVi-IPN16/4-PRO

5 , 10 / ;  FullHD, 25 / ; 4 HDD  4

 

  RVi-C51Z23i  . 23- .  RVi-BA   RVi-BW2.

 

RVi-51Z23i

650 / 700 ..; : 3.9-89.7 (23 (16 ))